Bijen

Omdat ik niet alleen hovenier ben, maar ook hobby-imker, besteed ik graag wat extra aandacht aan de bijen. Bijen zijn de belangrijkste en bekendste bestuivende insecten. Daarmee zijn ze enorm belangrijk  voor ons ecosysteem. Zonder bijen om de planten te bestuiven, zouden veel plantensoorten uitsterven. Verarming van de natuur is het gevolg.  Ook onze voedselvoorziening komt dan in gevaar, aangezien een derde van onze voedselplanten van bestuiving afhankelijk is.

Help de bij

Dat het niet goed gaat met de bijen, is inmiddels algemeen bekend. De oorzaken zijn divers. Onder andere de schaalvergroting in de landbouw, monoculturen en het gebruik van chemische middelen hebben er toe geleid dat de gezondheid van de bijen is afgenomen. Ook de afgenomen plantenrijkdom en de sterke toename van elektromagnetische straling spelen een rol.

De problemen zijn serieus en er wordt van alles ondernomen om de leefomstandigheden van de bijen te verbeteren. Als tuinliefhebber kunt u daarbij helpen!