Beestjes

Planten die zich spontaan in je tuin vestigen zijn vaak inheemse soorten die van nature in de omgeving thuishoren. Deze planten hebben vrijwel altijd relaties met bepaalde inheemse diersoorten. Door deze spontane begroeiing te laten staan, geef je ook deze dieren, meestal insecten,  een kans, en help je mee aan het in stand houden van de soortenrijkdom.

inheemsebeplanting-KeesDekker-02