Hergebruik van materialen

Veel materialen uit de tuin kunnen worden behouden en hergebruikt. Dit spaart kosten en draagt bij aan een gezond ecosysteem.

Waar mogelijk laat ik afgevallen blad in de winterperiode liggen ter bescherming van het bodemleven. In het voorjaar kan het restant worden weggehaald en eventueel worden gecomposteerd. Snoeiafval kan worden verwerkt in takkenrillen. Vogels, vlinders en andere dieren zullen daar dankbaar gebruik van maken om in te schuilen of te nestelen.

Overig tuinafval kan, als u dat wilt, ter plekke worden gecomposteerd. Ik help u graag met het

opzetten van een compostplaats. Ook bestaande bestrating kan een nieuw leven krijgen, bijvoorbeeld door tegels om te keren en zo te verwerken in een nieuw terras, of door er stapelmuurtjes van te maken.

Flagstones-KeesDekker-02

KeesDekker-takkenril-01