Werken met de maankalender

De maan is niet alleen van invloed is op het ontstaan van eb en vloed, maar werkt ook door in de waterhuishouding van gewassen. Bij het plannen van mijn werkzaamheden houd ik daarom altijd rekening met de stand van de maan. Daarbij zijn vooral de stijgende en dalende maan-perioden van belang.

Dalende maan = plant- en snoeitijd

Snoeiwerkzaamheden verricht ik uitsluitend tijdens dalende maan-perioden. Van dalende maan spreken we als de maan zich beweegt door de sterrenbeelden Tweeling tot en met Schorpioen. Tijdens dalende maan is de sapstroom het minst actief. Door in deze periode te snoeien, verliest een boom of struik een minimum aan vocht en levenskrachten.

Planten ontwikkelen hun wortelstelsel vooral tijdens dalende maan. Plantwerkzaamheden kunnen daarom het beste in deze perioden plaatsvinden. Planten wortelen dan beter en kunnen zich daardoor beter verankeren op hun nieuwe standplaats. Ook compost kan het beste worden ingewerkt tijdens dalende maan, omdat het bodemleven dan het meest actief is.

Stijgende maan

De maan is stijgend als deze door de sterrenbeelden Boogschutter tot en met Stier gaat. Tijdens stijgende maan-perioden is de sapstroom actief opwaarts gericht. Een plant ontwikkelt dan met name zijn bovengrondse deel. Snoeien en verplanten tijdens stijgende maan-perioden werken verstorend. Stijgende maan-perioden zijn bij uitstek geschikt voor het verzorgen van bijvoorbeeld bloemborders of het gazon. Ook andere tuinklussen, waarbij niet direct de beplanting is betrokken, kunnen dan worden uitgevoerd.

Speciale constellaties

Specifieke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd bij speciale maanstanden. Een kwakkelende boom bijvoorbeeld geef ik een vitaliteitsimpuls door te snoeien rond nieuwe maan in een dalende maan-periode. Zaaiwerkzaamheden kunnen het beste worden uitgevoerd tijdens wassende maan. Dit is de periode tussen nieuwe maan en volle maan. Door de toenemende maankrachten wordt de kiem sneller omhoog getrokken.

Ontwerp-KeesDekker-01KeesDekker-natuurlijk-01